Uw naam op de Maas

U ook kunt deelnemen aan dit evenement !
Of schenk rechtstreeks uw gift 

Voor bedrijven : ga naar « Sponsors »

Indien niet : voor u bestaat er ook een concrete, originale en niet té dure manier om minder begunstigde kinderen te helpen via deze grootse nationale actie.

HOE ?

Word één van de sponsors van de Raid Mosan 2018  : dankzij een  gift van 10€ (of meer) wordt uw naam opgenomen op het zeil van het bootje« Uw naam op de Maas ».

De ingezamelde som wordt integraal teruggeschonken aan de geselecteerde verenigingen.

Stort uw gift op :

Raid 4Kids 2018
BE39 0018 4021 8019

Communicatie : « Voornaam Naam, op de Maas ».

Moest u uw naam niet wensen te zien op het zeil, vevang dan « Voornaam Naam » door « Anoniem »

Een foto van het zeil met de namen erop wordt op Facebook gezet.